понеділок, 18 травня 2015 р.

Олімпіада в м. Глухові Сумської області

9 травня 2015 року згідно з наказом МОН України від 23.12.2014 р. №1506 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році» на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка розпочався II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка».
В урочистому відкритті олімпіади взяли участь проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, доцент В.П. Зінченко, голова журі, д.пед.н., проф., завідувач кафедри загальної педагогіки, психології та менеджменту освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка В.В. Борисов, заступник голови журі, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар відділення вищої освіти НАПН України М.Б. Євтух, д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка Л.Я. Бірюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри професійної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» І. І. Доброскок, д.пед.н., проф., завідувач кафедри педагогіки і методики технологічної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка В.П. Курок, д.пед.н., проф., д.пед.н., проф., завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського НПУ ім. О. Довженка С.Д. Рудишин, к.пед.н, доц., завідувач кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського НПУ ім. О. Довженка Н.М. Ткаченко та провідні викладачі кафедр вищих навчальних закладів України.
ІІ етап Олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» − 2015 передбачає чотири тури:
• теоретичний – тестування знань учасників з педагогіки;
• пошуково-дослідницький – складання і захист наукового апарату дослідження;
• практичний – захист-презентація виховного проекту з використанням інноваційних педагогічних технологій.
• творчий – самопрезентація «Учитель майбутнього»;