субота, 4 червня 2016 р.

16-18 травня 2016 пройшла XIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», започаткована 1992 р. Міністерством освіти і науки України, Інститутом педагогіки і психології професійної освіти НАПН України і Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського.